Baumit

Ideje budućnosti

Čvrsta fasada

Za zaštitu fasade od vremenskih neprilika imamo nekoliko mogućnosti - od jednostavnih konstrukcijskih zahvata do tehnološki visoko razvijenih proizvoda.

Baumit PowerContact - zaštitni oklop fasade - zajedno s ugrađenom kvalitetnom armaturnom mrežicom i Baumit završnim slojem nudi najučinkovitiju zaštitu za fasadu.

Čvrsta fasada
Snažno ljepilo

Snažno ljepilo

Baumit PowerContact je potpuno novo razvijeno snažno ljepilo. 

Visoko kvalitetno mineralno ljepilo čini osnovu dasadnog sustava Baumit Star, posebno otpornog na mehanička naprezanja.

Snažno i elastično istodobno

Baumit PowerContact spojio je snagu i elastičnost. To ga čini potpuno otpornim na teške vremenske uvjete (snažan vjetar, snijeg, kiša tuča...)

Snažno i elastično istodobno
Najbolja zaštita od tuče...

Najbolja zaštita od tuče...

Brojna su područja primjene ljepila PowerContact. Tuča veličine loptice za golf nije jedina opasnost j+koja prijeti vašoj fasadi.

Fasade škola i vrtića kao i one u neposrednoj blizini igrališta i sportskih terena zahtijevaju posebnu zaštitu fasade koju možemo nazvati "lopta-sigurno". 

...i dječije igre

Fasade u blizini parkirališnih mjesta i garaža kao i ulazni djelovi zgrada su posebno izloženi mogućim mehaničkim udarcima.

Da bi fasada ostala neoštećena u svim situacijama, preporučamo upotrebu visoko vrijedno ljepilo Baumit PowerContact. Štetu je uvijek bolje spriječiti nego vršiti naknadne popravke nastalog oštećenja.

...i dječije igre
Prednosti

Prednosti

- zaštitni sloj fasadnih sustava

- novo mineralno snažno ljepilo

- služi i za izravnavanje spojeva u Open fasadnim sustavima

- zaštita od mehaničkih opterećenja i vremenskih utjecaja (tuča)