Baumit

Ideje budućnosti

Arhitekti

 • 10.1. Priključak sa prozorom ili vratima na špaleti 10.1. Priključak sa prozorom ili vratima na špaleti Download
 • 10.2. Priključak sa prozorom i vratima u ravnini zida 10.2. Priključak sa prozorom i vratima u ravnini zida Download
 • 10.3. Priključak sa prozorom i vratima postavljenim preko zida 10.3. Priključak sa prozorom i vratima postavljenim preko zida Download
 • 10.4. Priključak na rolo kutiju 10.4. Priključak na rolo kutiju Download
 • 11.1 Protupožarni pojasevi - izgled fasade 11.1 Protupožarni pojasevi - izgled fasade Download
 • 11.2. Dimenzioniranje zaštitne protupožarne rigle 11.2. Dimenzioniranje zaštitne protupožarne rigle Download
 • 11.3. Protupožarna rigla - izvođenje 11.3. Protupožarna rigla - izvođenje Download
 • 11.4. Zaštitna rigla sa dodatom EPS-F pločom 11.4. Zaštitna rigla sa dodatom EPS-F pločom Download
 • 11.5. Zaštitna rigla EPS-F s kalcij silikatnom pločom 11.5. Zaštitna rigla EPS-F s kalcij silikatnom pločom Download
 • 12.1. Prepusti kod prozora i vrata sa odgovarajućim elementima 12.1. Prepusti kod prozora i vrata sa odgovarajućim elementima Download
 • 13.1. Priključak sa krovom - topli krov 13.1. Priključak sa krovom - topli krov Download
 • 13.2. Priključak sa krovom - vetreni topli krov 13.2. Priključak sa krovom - vetreni topli krov Download
 • 13.3. Priključak sa krovom - ventilirani hladni krov 13.3. Priključak sa krovom - ventilirani hladni krov Download
 • 14.1. Profil za spoj s limenom opšavkom - aksonometrija 14.1. Profil za spoj s limenom opšavkom - aksonometrija Download
 • 14.2. Priključni profil za limenu opšivku - nadzid 14.2. Priključni profil za limenu opšivku - nadzid Download
 • 14.3. Priključni profil za limene opšave 14.3. Priključni profil za limene opšave Download
 • 15.1. Baumit montagequader 15.1. Baumit montagequader Download
 • 15.2. Baumit montagezylinder 15.2. Baumit montagezylinder Download
 • 16.1. Baumit isolierteller spax za 3cm izolacije 16.1. Baumit isolierteller spax za 3cm izolacije Download
 • 17.1. Baumit spiraldbel - spiralna tipla 17.1. Baumit spiraldbel - spiralna tipla Download
 • 4.2. Radne horizontalne fuge - masivna gradnja i laka gradnja 4.2. Radne horizontalne fuge - masivna gradnja i laka gradnja Download
 • 5.1. Baumit sockelprofil therm 5.1. Baumit sockelprofil therm Download
 • 5.2. Baumit sockelprofil s Baumit sockelprofilaufsteckleiste 5.2. Baumit sockelprofil s Baumit sockelprofilaufsteckleiste Download
 • 5.3. Završetak terase i balkona sa okapnicom 5.3. Završetak terase i balkona sa okapnicom Download
 • 6.1. Priključak s uvučenim dijelovima objekta 6.1. Priključak s uvučenim dijelovima objekta Download
 • 6.2. Priključak s balkonskom pločom 6.2. Priključak s balkonskom pločom Download
 • 6.3. Priključak s balkonskom pločom 6.3. Priključak s balkonskom pločom Download
 • 6.4. Obrubljena balkonska ploča 6.4. Obrubljena balkonska ploča Download
 • 6.5. Priključak na soklu simsa 6.5. Priključak na soklu simsa Download
 • 6.6. Priključak s gornjom kotom terena 6.6. Priključak s gornjom kotom terena Download
 • 6.7. Izrada atike 6.7. Izrada atike Download
 • 6.8. Izrada atike - varijanta 6.8. Izrada atike - varijanta Download
 • 8.9. Priključak gelendera na postojeću balkonsku ploču 8.9. Priključak gelendera na postojeću balkonsku ploču Download
 • 7.1. Izrada solbanka - izgled 7.1. Izrada solbanka - izgled Download
 • 7.2. Izrada solbanka - varijanta 7.2. Izrada solbanka - varijanta Download
 • 7.3. Priključak solbanka na prethodno postavljenu prozorsku klupčicu 7.3. Priključak solbanka na prethodno postavljenu prozorsku klupčicu Download
 • 7.4. Priključak solbanka na naknadno postavljenu prozorsku klupčicu 7.4. Priključak solbanka na naknadno postavljenu prozorsku klupčicu Download
 • 8.1. Armiranje izrada kutova većih i manjih od 90 8.1. Armiranje izrada kutova većih i manjih od 90 Download
 • 8.2. Armiranje izrada kutova 90 8.2. Armiranje izrada kutova 90 Download
 • 9.1. Dijagonalno armiranje kod prozora. 9.1. Dijagonalno armiranje kod prozora. Download
 • 9.2. Dijagonalno armiranje kod prozora - aksonometrija 9.2. Dijagonalno armiranje kod prozora - aksonometrija Download