Baumit

Ideje budućnosti

Struktura fasadnih sustava

Izvedba podnožja

 • 02. Detalj izvedbe uvučenog podnožja bez perimetarske izolacije 02. Detalj izvedbe uvučenog podnožja bez perimetarske izolacije Download
 • 03.Detalj izvedbe uvučenog podnožja s perimetarskom izolacijom 03.Detalj izvedbe uvučenog podnožja s perimetarskom izolacijom Download
 • 04. Detalj izvedbe podnožja u ravnini s pročeljem bez perimetarske izolacije 04. Detalj izvedbe podnožja u ravnini s pročeljem bez perimetarske izolacije Download
 • Detalj izvedbe podnožja u ravnini s pročeljem s perimetarskom izolacijom Detalj izvedbe podnožja u ravnini s pročeljem s perimetarskom izolacijom Download
 • 09. Detalj izvedbe profila podnožja s priključnim profilom 09. Detalj izvedbe profila podnožja s priključnim profilom Download
 • 10. Detalj izvedbe uvučenog podnožja s okapnim profilom 10. Detalj izvedbe uvučenog podnožja s okapnim profilom Download
 • 11. Detalj izvedbe izbočenog dijela s donje strane (npr. ravni krov) 11. Detalj izvedbe izbočenog dijela s donje strane (npr. ravni krov) Download
 • 12. Detalj izvedbe uvučenog podnožja s okapnim profilom 12. Detalj izvedbe uvučenog podnožja s okapnim profilom Download
 • 13. Detalj izvedbe izbočenog podnožja (izvučeno podnožje) 13. Detalj izvedbe izbočenog podnožja (izvučeno podnožje) Download
 • 14. Detalj izvedbe spoja na postojeći gornji rub terena 14. Detalj izvedbe spoja na postojeći gornji rub terena Download

Izvedba prozora

 • 15. Detalj izvedbe prozorske klupice 15. Detalj izvedbe prozorske klupice Download
 • 16. Detalj izvedbe spoja na prethodno postavljene prozorske klupice 16. Detalj izvedbe spoja na prethodno postavljene prozorske klupice Download
 • 17. Detalj izvedbe spoja na naknadno postavljene prozorske klupice 17. Detalj izvedbe spoja na naknadno postavljene prozorske klupice Download
 • 21. Detalj izvedbe spoja kutije za rolete i vodilice za rolete 21. Detalj izvedbe spoja kutije za rolete i vodilice za rolete Download
 • 22. Detalj izvedbe konzole iznad prozora i vrata s nadprozornikom 22. Detalj izvedbe konzole iznad prozora i vrata s nadprozornikom Download

Izvedba spojeva na otvore

 • 18. Detalj izvedbe spoja na otvore ugrađene u sredini zida sa špaletom 18. Detalj izvedbe spoja na otvore ugrađene u sredini zida sa špaletom Download
 • 19. Detalj izvedbe spoja na otvore ugrađene u ravnini s vanjskim rubom zida 19. Detalj izvedbe spoja na otvore ugrađene u ravnini s vanjskim rubom zida Download
 • 20. Detalj izvedbe spoja na otvore ugrađene ispred vanjskog ruba zida 20. Detalj izvedbe spoja na otvore ugrađene ispred vanjskog ruba zida Download

Izvedba krova

 • 26. Detalj izvedbe toplog krova 26. Detalj izvedbe toplog krova Download
 • 27. Detalj izvedbe ventiliranog toplog krova 27. Detalj izvedbe ventiliranog toplog krova Download
 • 28. Detalj izvedbe toplog krova 28. Detalj izvedbe toplog krova Download
 • 29. Detalj izvedbe atike 29. Detalj izvedbe atike Download
 • 30. Detalj izvedbe završnog profila za limene završetke 30. Detalj izvedbe završnog profila za limene završetke Download

Izvedba diletacija

 • 07. Detalj izvedbe diletacije 07. Detalj izvedbe diletacije Download
 • 08. Detalj izvedbe horizontalne diletacije 08. Detalj izvedbe horizontalne diletacije Download

Zaštita od požara

 • 23. Zaštita od požara - pogled na fasadu (primjeri izvedbe) 23. Zaštita od požara - pogled na fasadu (primjeri izvedbe) Download
 • 24. Dimenzije obloge za protupožarnu zaštitu 24. Dimenzije obloge za protupožarnu zaštitu Download
 • 25. Obloga za protupožarnu zaštitu 25. Obloga za protupožarnu zaštitu Download